Pomoć za Search courses

Kurs namenjen korišćenju CSS-a pri uređenju i izradi web stranica. Neophodno znanje za praćenje kursa je poznavanje HTML-a.

Ovo je kurs o osnovama HTML jezika

Ovo je kurs o Moodle-u na samoj platformi za učenje

Ovaj kurs je namenjen razvijanju kompetencija za samostalno planiranje i vrednovanje aktivno orijentisane nastave iz ekonomske grupe predmeta


Poštovane kolege,

Ovo je kurs za realizaciju akreditovanog seminara "Uz radne listove do više uspeha u učenju". Seminar je akreditovan pod rednim brojem 458 u školskoj 2016/2017 i 2017/2018 godini.