Pomoć za Search courses

Ovo je kurs namenjen učenicima 3.razreda Ekonomske škole u smislu olakšanog savladavanja nastavnih tema iz Poslovne informatike za školsku 2016-2017

Ovo je kurs namenjen učenicima 4.razreda Ekonomske škole u smislu olakšanog savladavanja nastavnih tema iz Poslovne informatike

Kurs namenjen realizaciji nastavne teme u okviru nagradnog konkursa za osnovne i srednje škole "Kreativna škola 2013/2014"

Kurs namenjen učenicima I razreda pri savladavanju nastavnih sadržaja iz predmeta Računarstvo i informatika

Kurs namenjen realizaciji nastave iz Računarstva i informatike u prvom razredu.