Available courses

Poštovane kolege,

Ovo je kurs za realizaciju akreditovanog seminara "Radni listovi za uspešno učenje". Seminar je akreditovan pod rednim brojem 567 u školskoj 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godini.