Available courses

Ovo je kurs namenjen učenicima Ekonomske škole u smislu olakšanog savladavanja nastavnih tema iz Poslovne informatike za školsku 2021-2022

Kurs namenjen studentima V godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Parodontalna hirurgija

Kurs namenjen studentima IV godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Oralna medicina

Kurs namenjen studentima V godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Parodontologija