Available courses

Ovo je kurs namenjen učenicima 1.razreda Ekonomske škole u smislu olakšanog savladavanja nastavnih tema iz Računarstva i informatike za školsku 2019-2020

Ovo je kurs namenjen učenicima 4.razreda Ekonomske škole u smislu olakšanog savladavanja nastavnih tema iz Poslovne informatike za školsku 2019-2020

Kurs namenjen studentima V godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Parodontalna hirurgija

Kurs namenjen studentima IV godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Oralna medicina

Kurs namenjen studentima V godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Nišu, radi lakšeg savladavanja materije iz predmeta Parodontologija